Algemene voorwaarden

Annulering

Bij verhindering graag 24 uur van te voren je afspraak via e-mail of telefoon annuleren. Daarna ben ik genoodzaakt de kosten voor de afgesproken consult door te berekenen.

Klachten

Een behandeling zo aangenaam mogelijk te maken is mijn doel en daar doe ik alles aan. Mocht er toch iets niet goed gegaan zijn voor je gevoel, dan zoek ik graag met jou samen naar een oplossing. Is het onverhoopt nog niet opgelost, dan kun je hulp krijgen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Informatie hierover kun je vinden bij Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB).

Disclaimer

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nieneke Dam is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Nieneke Dam. Voor de prijzen die op mijn website staan, geldt dat ik steef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Nieneke Dam te mogen claimen of te veronderstellen. Nieneke Dam streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen
de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud het recht om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Nieneke Dam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarbij verwezen wordt naar hyperlinks. 

Afspraak plannen